Žehlička, prkno, vysavač

Úklid pokoje uklízečkou

Opravář/údržbář

Klíč

Pokuta za manipulaci s požárním zařízením

Pokuta za výjezd bezpečnostní služby

Storno rezervace ve lhůtě více než 30 dní před zahájením ubytování

Storno rezervace ve lhůtě méně než 30 dní před zahájením ubytování

Storno při nenastoupení ubytování

Předčasné ukončení pobytu

Neohlášené ubytování cizí osoby

Opakované porušení ubytovacího řádu

Pozdní úhrada nájemného

Ztráty a škody na majetku budou účtovány v aktuální ceně opravy

 

Zakázané spotřebiče:
Přímotopy, fritéza, spotřebič s vyšším příkonem než 2 000 W

 

100,- /den

100,- /úklid

200,- /započatá hodina

50,-

1 000,- 

1 000,-

1 000,-

3 000,-

3 000,-

2 měsíční výpovědní lhůta

2 000,-

1 000,- + podmínečné vyloučení

10,- /den prodlení

Close Menu